khúc ca đồng tháp - hiệp hòa 1
Lang Nguyen Van
Em gì ở giữa xinh nhể :)
azndork87
thật nực cười, ngược đời, trở trêu, mấy ẻm múa trước ảnh bác Hồ, cờ đỏ sao vàng, mà "....đây Miền Nam, xây Tự Do..." 🤣😂